Produkty - pre výrobcov

Zdravotníctvo

Terapeutické účinky a prirodzené ľudské teplo, ktoré poskytuje termovlákno FiberThermics®, priam predurčujú túto unikátnu technológiu pre potreby zdravotníctva

 • v operačných sálach – vyhrievacie operačné stoly
 • v ambulanciách – vyhrievacie vyšetrovacie a gynekologické stoly
 • jednotky intenzívnej starostlivosti – postele pre pooperačné stavy
 • transfúzia krvi – ohrev baniek s krvou pri dlhodobých operáciách
 • záchranná služba
  • udržiavanie pacientov v teple pri šokových stavoch
  • prevozy pacientov
 • invalidné vozíky
 • lokálny ohrev jednotlivých častí ľudského tela
 • postele, prikrývky, prestieradlá a deky pre
  • rehabilitačné a kozmetické zariadenia
  • liečebne a ústavy pre dlhodobochorých
  • kúpele a kúpeľná starostlivosť
  • Hospic – starostlivosť o starých ľudí

zdravotnictvo0operacna sala